ILLINOIS MABAS DIV. 22 - karlsfirephotos

MERRIONETTE PARK (photo taken 6/25/2009)