DETROIT: 04-11-2012 PEORIA BOX ALARM - karlsfirephotos